Search for:

Usluga ispitivanja karakteristika opruga (N/mm)

Strojem se u svrhu testiranja i ispitivanja vlačne/tlačne karakteristike opruga te detekcija promjene karakteristike odnosno puknuća pri testu starenja opruge.

Pretvaranjem rotacijskog u pravocrtno gibanje uređaj razvlači i sabija oprugu, te prikuplja i prikazuje podatke o sili F (N) u karakterističnim točkama svakog ciklusa tijekom vremena t (s) i hoda opruge S (mm).

Termička obrada svih vrsta čelika

( kaljenje, žarenje, stabilizacija…)

 

Usluga sačmarenja (mikrokovanje) svih čeličnih proizvoda